Ansök om förskoleplats och plats på fritids

LÄS MER

Som vårdnadshavare i Trosa kommun kan du välja barnomsorg i kommunal eller enskild regi. I begreppet barnomsorg ingår både plats på förskola och plats på fritidshem/fritids (skolbarnomsorg).
Här ansöker du om kommunal förskoleplats och plats på fritids . Vid ansökan till enskilt driven förskola tar du direkt kontakt med förskolechef som handhar egen kö och placering.
Det finns möjlighet att besöka förskolan/skolan med ditt barn innan förskole-/skolstart. Ta gärna kontakt med förskolechef/rektor och boka ett besök.

Översikt över förskolor i Trosa kommun
Översikt över skolor i Trosa kommun

När du ansökt om förskoleplats kommer en kö-bekräftelse skickas hem till dig. Platserbjudande skickas så snart vi har en plats att erbjuda och inom ditt garantidatum. 
När det gäller ansökan om fritids skickas platserbjudande när ditt barn är inskriven på skolan.