Skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om dispens för funktionshinder, växelvis boende, tomplats,  trafikfarlig väg eller annan omständighet som gör att ditt barn behöver skolskjuts.

Ansökan behöver göras senast två veckor innan skjutsen ska börja gälla.


Mer information
Skolskjuts i Trosa kommun

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa