Skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rätt till skolskjuts gäller vid den skola som barnet grundplacerats på och i normalfallet behövs ingen ansökan för skolskjuts.

Om ditt barn inte är berättigat till skolskjuts kan du här ansöka om att barnet får åka med gratis på tomplatser. Du kan också ansöka om dispens för funktionshinder, växelvis boende, trafikfarlig väg, eller annan omständighet som gör att ditt barn behöver skolskjuts. Här kan du också anmäla skolskjuts hem från skolan för de dagar ditt barn  inte har någon fritidshemsplats.

Ansökan behöver göras senast två veckor innan skjutsen ska börja gälla.


Mer information
Tidtabell skolskjuts
Skolskjutsreglerna
Åkerbergs Trafik

Frågor om e-tjänsten

Ingemar Bergström
ingemar.bergstrom@trosa.se
0156-522 02

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa