Tillfälligt utsträckt serveringstid till slutna sällskap - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Normaltiden för serveringstillstånd enligt alkohollagen är mellan 11.00 – 01.00. Ska senare serveringstider medges ska det finnas särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara bröllop eller en jubileumsfest. Enligt Trosa kommuns alkoholpolitiska riktlinjer kan tillfälliga tillstånd till slutna sällskap beviljas till senast 04.00 vid enstaka tillfällen under förutsättning att det inte riskerar att störa några närboende.

 

Ansökan

Ni kan ansöka om högst fem tillfällen i denna ansökan. Datum för dessa tillfällen måste anges i ansökan. Kostnad för ansökan enligt den kommunala taxan är 1000 kr för ansökan samt 500 kr per sökt tillfälle. Ansökan ska inkomma senast 2 veckor innan det är dags för det första tillfället.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa