Årsräkning och sluträkning för Överförmyndaren

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som god man/förvaltare/förmyndare lämna in din årsräkning eller sluträkning. När du skickar in årsräkningen/sluträkningen med bilagor intygar du på heder och samvete att uppgifterna du lämnar är korrekta. 

OBS! Redogörelseblanketten fylls i separat. Den är obligatorisk och ska fyllas i av alla oavsett om du ansöker om arvode eller inte.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa