Ansökan om uttag från spärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om uttag från spärrade konton som din huvudman har. Det är viktigt att du noggrant beskriver varför uttaget måste göras.

Vid två ställföreträdare behöver båda signera ansökan.

När du signerar ansökan intygar du att alla uppgifter du lämnat är korrekta.

Upplysningar:

1. Om båda föräldrarna är förmyndare skall också båda föräldrarna skriva under ansökan.

2. Om en myndling fyllt 16 år bör dennes åsikt inhämtas vilket görs genom att han/hon undertecknar ansökan.

3. En god man måste inhämta sin huvudmans samtycke i alla åtgärder som inte är av en vardaglig karaktär. Huvudmannens namnteckning på ansökan styrker samtycket till uttaget. I vissa fall är dock ett sådant samtycke omöjligt att införskaffa (exempelvis till följd av demenssjukdom).

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa