Beställning av fixartjänst

LÄS MER

Välkommen till Trosa kommuns fixartjänst!

Fixartjänsten erbjuder servicetjänster i hemmet för att förebygga och undanröja risk för fallolyckor och vänder sig till dig som är över 67 år eller som har en funktionsnedsättning. Tjänsten är avgiftsfri, men eventuell materialkostnad kommer att bekostas av den enskilde.

Uppdragen som fixartjänsten tar sig an är av enklare karaktär och ska inte kräva en yrkeskunnig hantverkare. Servicen begränsas huvudsakligen till uppgifter inomhus där uppdragen inte ska ta mer än en timme.

Fixartjänst utför endast tjänster under vardagar klockan 07.00-16.00.

I denna e-tjänst beställer du den tjänst som du eller en annan behöver hjälp med. Efter att du skickat iväg din beställning kommer du eller personen som beställningen avser att bli kontaktad av fixartjänsten för att boka tid för besök.

Läs mer om Trosa kommuns fixartjänst på trosa.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa