Anmälan ändrade ägarförhållanden - alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om ändrade ägarförhållanden för verksamhet med serveringstillstånd

Kostnaden för anmälan om ändrade ägarförhållande är enligt taxa 5 000 kr om ändringen avser delägare mindre än 50 % och 12 000 kr om ändringen avser delägare 50 % eller över.

Anmälan ska göras  av behörig firmatecknare och följande handlingar ska bifogas:


1.  Registreringsbevis

Om (nytt) registreringsbevis inte finns  kan en nyregistrering/ändringsanmälan till patent- och registreringsverket (PRV) bifogas i stället (registreringsbeviset får då skickas in som komplettering).

Om ändringsanmälan lämnas in måste även eventuell generalfullmakt bifogas.


2.  Ägarförhållanden

Ägarförhållanden ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag kan exempelvis bolagsstämmoprotokoll eller aktiebok bifogas. Är det frågan om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållandena styrkas genom bolagsavtal.

Om bolaget ingår i en koncern bifoga gärna en organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare.


3.  Tidigare affärsverksamhet

Detta redovisas genom att samtliga (nya) ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget bifogar utdrag från Bolagsverkets näringslivsregister av vilket tidigare uppdrag framgår (s k bevis om uppdrag som funktionär) .

Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse och personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen lämnas in.


4. Köpeavtal

Som börjar gälla när de nya bolagsmännen är godkända av tillsynsmyndigheten.


5. Kunskap i alkohollagen

Här efterfrågas de nya ägarnas kunskap i alkohollagen och även tidigare erfarenhet av alkoholservering och/eller utbildning vid restaurangskola. Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om lagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. 


6. Personbevis och skuldfrihetsintyg

På samtliga nya personer i bolaget.


7. Verksamhetsinriktning

Om restaurangens inriktning ändras med anledning av att nya ägare tillkommit, bifoga uppgifter om matutbud (ordinarie matsedel och eventuell nattmatsedel), dans, underhållning, målgrupp etc.


8. Verifiering av köpet

Dokumentation för hur köpet har finansierats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kunskap i alkohollagen
  • signering
  • e-legitimation
  • Verksamhetsinriktning
  • Verifiering av köpet
  • Tidigare affärsverksamhet
  • Registreringsbevis
  • Personbevis och skuldfrihetsintyg
  • Köpeavtal
  • Ägarförhållanden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa