Barnomsorg på obekväm arbetstid

LÄS MER

Trosa kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid från måndag kl 18.00 till och med lördag kl 08.00.

Verksamheten bedrivs för barn i åldern 1-13 år och erbjudandet riktar sig till dig som förälder eller vårdnadshavare med schemalagd arbetstid utanför vår ordinarie verksamhets öppettider.

Hur fungerar det?

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds antingen i form av barnskötare som kommer hem till barnet eller i form av nattbarnvårdare där barnet vistas i nattbarnvårdarens hem. Vid bedömning av om barnomsorg beviljas görs en utredning kring hur barnomsorgen kan lösas på andra sätt. Bedömning och beviljande görs i varje enskilt fall.*

Ansökan

Du som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid gör din ansökan på blanketten: Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

I samband med att du söker fyller du i: Schema för barnomsorg på obekväm arbetstid samt Uppgift om anställning vid barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Blanketterna skickas till skolkontoret för handläggning:
Trosa kommun
Skolkontoret
619 80 Trosa

*Regler för barnomsorg på obestämd arbetstid följer i övrigt Trosa kommuns regler för ordinarie barnomsorg.

Frågor om e-tjänsten

Anna Nilsson
trosaskolkontor@trosa.se
0156-520 95