Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

En person som på grund av funktionshinder behöver få sin bostad anpassad kan söka bidrag för detta. Bidraget regleras genom Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.  

Lagen ger personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende i form av bidrag till anpassning av bostaden.

Bidraget lämnas till fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner.

Här kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.

Frågor om e-tjänsten

Björn Wieslander
bjorn.wieslander@trosa.se
0156-520 30

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa