Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

En person som på grund av funktionshinder behöver få sin bostad anpassad kan söka bidrag för detta. Bidraget regleras genom Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.  

Lagen ger personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende i form av bidrag till anpassning av bostaden.

Bidraget lämnas till fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner.

Här kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa