Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En person som på grund av funktionshinder behöver få sin bostad anpassad kan söka bidrag för detta. Bidraget regleras genom Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.  Lagen ger personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende i form av bidrag till anpassning av bostaden. Det lämnas till fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner.


Intyg

Till ansökan behöver ett intyg från arbetsterapeut eller läkare bifogas som styrker behovet av anpassningen. Du kan välja om du vill ladda upp ditt intyg i e-tjänsten eller skicka det per post till: Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Bostadsanpassning, 619 80 Trosa. Läkarintyg omfattas av sekretess.


Uppgift om fastighetsägare

Om du inte äger din bostad behöver fastighetsägaren ge tillstånd till att den sökta anpassningen får utföras. Kommunen inhämtar detta godkännande från fastighetsägaren.


Bidrag för service/ besiktning av hiss

Har du fått en hiss installerad genom bostadsanpassningsbidrag har du rätt att söka bidrag för den återkommande service och besiktning som behöver ske på hissen. Det gör du i denna e-tjänst.


Mer information

Här kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa