Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

En person som på grund av funktionshinder behöver få sin bostad anpassad kan söka bidrag för detta. Bidraget regleras genom Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.  Lagen ger personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende i form av bidrag till anpassning av bostaden. Det lämnas till fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner.


Intyg
Till ansökan behöver ett intyg från arbetsterapeut eller läkare bifogas som styrker behovet av anpassningen. Du kan välja om du vill ladda upp ditt intyg i e-tjänsten eller skicka det per post till: Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Bostadsanpassning, 619 80 Trosa. Läkarintyg omfattas av sekretess.


Uppgift om fastighetsägare
Om du inte äger din bostad behöver fastighetsägaren ge tillstånd till att den sökta anpassningen får utföras. Kommunen inhämtar detta godkännande från fastighetsägaren.


Bidrag för service/ besiktning av hiss
Har du fått en hiss installerad genom bostadsanpassningsbidrag har du rätt att söka bidrag för den återkommande service och besiktning som behöver ske på hissen. Det gör du i denna e-tjänst.


Mer information
Här kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa