Boka in ett företagsbesök

LÄS MER

Ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen.

”En kommun ska vara bra på att vara kommun” är ett begrepp som är beskrivande även för hur vi ser på vårt näringslivsarbete. I detta ligger en förståelse och respekt för att företagarna i vår kommun är de som är bäst på att veta hur man driver företag och vilka krav man kan ställa och vilka önskemål man kan ha på kommunen för att det ska fungera så bra som möjligt. Målet är att företagsklimatet i kommunen ska vara bland Sveriges bästa. För att vi ska kunna uppfylla vår del, behöver vi höra om din förutsättningar och förväntningar på oss kommun - genom att boka ett företagsbesök tar vi ett steg tillsammans.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa