Anmälan av renhållningsabonnemang för egenproducerad/nybyggd fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Flyttanmälan
Denna e-tjänst är till för dig som:

  • Flyttar in i egenproducerad och nybyggd fastighet

Flyttar du in i egenproducerad och nybyggd fastighet så är det denna e-tjänst du använder för att registrera ditt nya abonnemang för hantering av hushållsavfall. För installation av vattenmätare, och därmed vatten- och avloppstjänst, vänligen kontakta Trosa kommuns driftentreprenör Trotab.

För dig som sålt en befintlig fastighet
Observera att ett VA- och renhållningsabonnemang generellt aldrig sägs upp utan följer med fastigheten och överlåts till den nya ägaren. Du som säljare fyller i en flyttanmälan i samband med överlåtelse. Du hittar e-tjänsten genom att klicka här.

Ändring av renhållningsabonnemang
Önskar du göra ändringar i ditt befintliga abonnemang, exempelvis ändra tömningsfrekvens eller byta storlek på sopkärl, så gör du det via följande e-tjänst.

Pausa eller avsluta abonnemang
Om du önskar pausa eller avsluta ditt abonnemang, vänd dig till Trosa kommuns Kontaktcenter. Observera att det endast går att avsluta ett abonnemang om fastigheten till exempel rivs eller av annan orsak är obrukbar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa