Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom områden med detaljplan hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (observera att tillstånd ges för max fem höns och inga tuppar inom detaljplanelagt område), eller
  • orm.

Till din ansökan ska du bifoga ett grannyttrande. Du hittar mallen under Hämta blanketter

Handläggningskostnaden kommer att timdebiteras. Gällande timavgift kan du ta del av i Trosa kommuns taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa