Hygienisk verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 38 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta anmäla verksamheten till miljönämnden. Några exempel på ingrepp som ingår i lagformuleringen är akupunktur, tatuering, microblading, piercing, öronhåltagning, fotvård, microneedling, wet cupping, samt användandet av lansetter och rakkniv. Är du osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikten är du välkommen att kontakta miljökontoret. 

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte Miljönämnden bestämmer något annat. Syftet med anmälan är att miljönämnden ska få möjlighet att bedöma verksamheten och dess lokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt innan verksamheten startar. Om verksamheten startas innan anmälan gjorts kan nämnden besluta om miljösanktionsavgift. 


Till anmälan ska följande handlingar bifogas:

 1. En ritning som visar översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut. Markera var handtvättställ, toalett, städutrymme, utslagsvask och eventuell plats för rengöring av utrustning är placerade.
 2. Skriftliga rutiner för följande områden:
  -Beskrivning av hygienrutiner innan, under och efter behandling
  -Beskrivning över hur du rengör instrument och utrustning.
  -Vilka frågor du ställer till kunden om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka behandlingen samt eventuellt efterbehandlingsråd.
 3. Protokoll från senast utförda obligatoriska ventilationskontroll (OVK).

För mer information rörande rutiner för hygienisk verksamhet, se bifogad PDF under "Hämta blankett".  

Avgift  

Handläggningskostnaden kommer att timdebiteras. Gällande timavgift kan du ta del av i Trosa kommuns taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken.

Övriga tillstånd

Tänk på att du kan behöva söka andra tillstånd utöver denna anmälan, t ex bygglov eller registrering av livsmedelshantering. 

Hämtning av företagsuppgifter

Om du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten och sedan välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så du slipper fylla i dem manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Planritning över lokalen
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Uppgift om lokalernas ventilation
 • Rutiner för egenkontroll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa