Åtagarintyg för god man

LÄS MER

När du ska påbörja ett uppdrag som god man vill vi att du fyller i ett åtagarintyg. Här lämnar du dina uppgifter och uppgifter om den som du ska bli god man för. Om du inte har alla personuppgifter för den person som du åtar dig att bli god man för kan du kontakta överförmyndarhandläggare på telefonnummer 0156-520 82.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa