Intyg om utförd avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Miljökontoret ställer krav på att installationen av avloppsanordningen ska utföras av sakkunnig person. När installationen är genomförd ska entreprenören skicka in ett intyg om att avloppsanordningen är utförd enligt beslutet till miljökontoret. Även fotodokumentation på anläggningens utförande ska skickas in.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Foton

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa