Ansök om inackorderingsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska studera långt bort och behöver bo borta kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag.
Ska du läsa på en friskola gör du din ansökan via CSN.
Ska du läsa på en kommunal skola så gör du din ansökan till Trosa kommun.

Du kan inte både få inackorderingsbidrag och resorna betalda.

Ansökan om inackordering kan du göra från och med nu om du börjar i åk 2 eller 3 i höst. Ska du börja åk 1 i höst kan du göra din ansökan först när du fått ditt antagningsbesked och tackat ja till din plats.

 

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Inträffar några förändringar så att villkoren för rätten till ersättning inte längre är uppfyllda, exempelvis att eleven byter studieort eller att studier avbryts, måste detta omedelbart anmälas till Skolkontoret. Om rätten till ersättning förändras är eleven, eller vårdnadshavare om eleven är omyndig, skyldig att betala tillbaka den del av bidraget som avser tiden efter det ändrade förhållandet.

Här kan du läsa mera om  inackorderingsbidrag 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank
  • Kontonummer
  • Signering
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa