Egenkontrollprogram - försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter m.m.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som tänker sälja tobaksvaror/ e-cigaretter och påfyllningsbehållare/ tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning. Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga den som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning.

Bifogas vid ansökan/ anmälan
Ett egenkontrollprogram fungerar som stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av eller ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror/ e-cigaretter och påfyllningsbehållare/ tobaksfria nikotinprodukter till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Förslag på egenkontrollprogram
Denna e-tjänst är ett förslag på och stöd i vad ett egenkontrollprogram kan innehålla och du kan fylla i denna digitalt genom e-tjänsten och skicka in som bilaga till din ansökan. Det finns även en version i papper under menyn "blanketter" till höger på sidan som kan skrivas ut och fyllas i och lämnas in eller bifogas med anmälan/ansökan. Du kan även göra ett eget egenkontrollprogram.

Informationsmaterial
Åldersgränsdekaler samt utbildnings- och informationsmaterial om tobaksvaror/ e-cigaretter och påfyllnadsbehållare/ tobaksfria nikotinprodukter finns att beställa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kommunikation via e-tjänst
Genom att använda vår e-tjänst godkänner du att kommunicering i ditt ärende kan ske genom e-tjänsten. Notifieringar om nya meddelanden sker via sms och/eller e-post.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa