Preliminär beräkning av avgift - hemtjänst

LÄS MER

Vad innebär det att få hemtjänst?

Den som får stöd genom hemtjänst betalar en avgift för det. Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Myndighetsenheten räknar ut avgiften utifrån din redovisning av inkomster och boendekostnader. Om ingen inkomstredovisning lämnas in tar inte myndighetsenheten hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, utan utgår bara från vilket stöd du får.

Preliminär beräkning

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna uppgifter om inkomst, bostadstillägg och bostadskostnader redo. Observera att beräkningen är en preliminär och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid avgiftshandläggarnas egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
trosa@trosa.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa