Livsmedel - anmälan om registrering av grossister och distributionsföretag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du startar din livsmedelsverksamhet  ska den registreras hos kommunen. Detta ska ske senast två veckor innan verksamheten startar. Vissa verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket istället för att registreras hos kommunen (gäller större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier m.m.), kontakta Livsmedelsverket i sådant fall www.livsmedelsverket.se. Kostnad  för registrering enligt taxan är 1100 kr.

Nytt från och med 2019 är att Regeringen har bestämt att anmälan måste komma in i tid annars kan en sanktionsavgift dömas ut. Detta betyder att  du måste anmälan din anläggning innan du öppnar. Detta gäller även vid ägarbyte.

När verksamheten startat kommer miljönämnden att besluta om och debitera en årlig avgift. Avgiftens storlek beror på vad för typ av verksamhet, produktionens storlek, konsumentgrupper, Information/Märkning samt erfarenhetsklass. Den årliga avgiften ska täcka kontrollmyndighetens kostnad för den planerade kontrollen. Krävs uppföljande kontroll debiteras detta per timme. Läs mer om avgifter här.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa