Ansökan till SAS (Svenska som andraspråk)

LÄS MER

Du som har ett annat modersmål än svenska ska normalt läsa ämnet Svenska som andraspråk, förkortat SAS.

Det är, liksom svenska, ett kärnämne både inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning och anpassat för dig som inte har svenska som modersmål. Det innebär därför mer språkundervisning än du får i ämnet Svenska.
Om du har ett Godkänd från SFI nivå D är du behörig att börja läsa SAS grundläggande nivå, delkurs 1.
Vi erbjuder endast svenska som andraspråk på grundläggande nivå, du betalar ingenting för att läsa grundläggande vuxenutbildning, men du behöver betala dina studieböcker och annat studiematerial.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa