Uppsägning av plats - barnomsorg

LÄS MER

Uppsägning av barnomsorgsplats

Om du önskar säga upp din kommunala barnomsorgsplats (gäller både förskola och fritids) görs det via barnomsorgswebben.
Du loggar in med BankID.

Delad faktura
Om du har delad faktura är det bara din plats som sägs upp och den andra vårdnadshavaren har betalningsansvar och ansvar för schema fr om sista placeringsdag.
När delad faktura upphör så reduceras inte avgiften. Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden.
 
Plats i enskild förskola
Har du plats i enskilt driven förskola görs uppsägningen där ditt barn är inskriven.  
 
Byte mellan kommunal och enskild förskola
Om man vill byta barnomsorg från kommunalt driven till enskilt driven verksamhet eller tvärtom måste man säga upp den plats man lämnar.

4-månadersregel
Om barnomsorgsplatsen sägs upp och ny plats önskas inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande. Gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID