Barnomsorgswebben

LÄS MER

Trosa kommun erbjuder e-tjänsten barnomsorgswebben, som är till för vårdnadshavare som har kommunal plats i barnomsorgen. Den avser både plats i förskola och på fritids. Varje barn har en flik som man klickar på för att tacka ja/nej till erbjuden plats, registrera barnets schema samt avsluta placering.

Vilka uppgifter ska du registrera i barnomsorgswebben?

Aktuella uppgifter ska alltid finnas när det gäller:
•Schema (tid på förskola och fritids. Vid schema för fritids ta ej med skoltid)
•Inkomstuppgift (årsinkomst innan skatt delat på 12 månader)
•Kontaktuppgifter (för att du ska få en bekräftelse krävs din mailadress)

Hur loggar du in på barnomsorgswebben?

Antingen loggar du in med BankID via denna länk

Eller om du vill använda den äldre inloggningen med personlig kod gör du det via denna länk
Varje vårdnadshavare får en egen inloggning där man kan se alla sina barn som är placerade i barnomsorgen.

Användarnamn:   ÅÅMMDD-NNNN (ditt personnummer)
Lösenord:            personlig kod

Lösenordet är personligt och det får du hemskickat tillsammans med platserbjudandet och behåller för framtida ändringar i barnomsorgswebben.

Har du tappat bort ditt lösenord?

Klicka här för ansökan av ett nytt lösenord

Vill du säga upp ditt barns plats?

Vid uppsägning  av ditt/dina barns plats gör du det i barnomsorgswebben och då gäller en månads uppsägningstid.

4-månadersregel gäller vid uppsägning
Om barnomsorgsplatsen sägs upp och ny plats önskas inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande. Gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem.

Personuppgifter du lämnar i barnomsorgswebben behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i våra register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Frågor om e-tjänsten

Anna Nilsson
anna.nilsson@trosa.se
0156-520 95

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID