Ansökan SFI

LÄS MER

Svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet.

När kan man studera SFI?

  • från och med 1 juli det år man fyller 16 år
  • när man inte har grundkunskaper i svenska
  • när man är bosatt i Sverige

Undervisning
Undervisningen består av tre studievägar (1,2 och 3) och fyra kurser A, B, C och D. Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i.  Kursplacering bestäms utifrån din studievana och eventuella förkunskaper. Den högsta nivån, kurs D, ger kunskaper som behövs för arbete och samhällsliv samt för fortsatta studier inom "svenska som andraspråk".

Trosa kommun erbjuder kurserna B, C och D. Behöver du gå  kursen A, kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och ska anpassas efter dina behov. Efter avslutad kurs får du ett betyg eller intyg.

All undervisning är gratis.

Vuxenutbildning Trosa (SFI), som du hittar på Stationsvägen 10 i Vagnhärad, erbjuder lektioner alla vardagar mellan kl. 08.30 och 12.00.

 

Alexandra Degerman
Rektor SFI
Skolkontoret
Tel: 070-555 40 62
alexandra.degerman@trosa.se 
Tel : SFI skola : 0156 - 522 61
Mobil : 073-746 18 25

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa