Ansökan om bidrag för ett inkluderande föreningsliv

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi tror på föreningslivets integrerande kraft i ett samhälle där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Föreningslivet har en stor potential och kan utvecklas till att bli en ännu mer betydande och aktiv aktör i samhällets strategier för integration. Därför har integrationsenheten i Trosa kommun beslutat att utlysa totalt 50 000 kr i form av sökbart bidrag i syfte att främja inkludering av kommunens nyanlända.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom:

  • kurser
  • studiecirklar
  • studiebesöksverksamhet
  • friskvårds- och friluftslivsaktiviteter
  • praktikverksamhet

Bidrag kan inte ges för lokalkostnader eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Inkomna ansökningar prövas löpande och kan skickas in fram till den 13 november 2020.

Krav

  • Redovisning av beviljat bidrag sker i samband med slutrapport vid insatstidens slut.
  • Du som fyller i denna ansökan är behörig firmatecknare och försäkrar att uppgifterna i ansökan är riktiga.
  • Du har tagit del av kraven för stödet och åtar dig att följa regelverket.
  • Genom denna ansökan ger du även till medgivande om att uppgifter om insatser och kontaktuppgifter får publiceras av Trosa kommun.

Frågor om e-tjänsten

Jessica Wride
jessica.wride@trosa.se
0156-521 04

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
trosa@trosa.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa