Synpunkter Översiktsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du lämna synpunkter på förslaget till Översiktsplan under granskningstiden

Insända synpunkter är offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa