Kallelse inför ny termin på Kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst besvaras av dig som under det senaste läsåret eller terminen haft ett barn som gått en kurs på Kulturskolan i Trosa kommun, eller som nu blivit erbjuden en plats.
I denna kallelse tackar du ja till barnets plats på Kulturskolan eller tackar nej för att avstå platsen.

Om barnet inte har gått någon kurs på Kulturskolan under det senaste läsåret/terminen, eller om ni ska anmäla barnet till en ny kurs, gör ni er anmälan via e-tjänsten Anmälan till Kulturskolans kurser.

Avgifter och villkor
Du tackar ja till Kulturskolans kurser en gång per termin och kursen omfattar minst 12 tillfällen.

Alla Kulturskolans kurser har avgiften 550 kr/termin. Vi garanterar minst 12 tillfällen per termin men kurserna följer i princip grundskolans läsår och därför blir det oftast fler tillfällen. Om du går en instrumentkurs samtidigt med en annan kurs blir avgiften för instrumentkursen 300 kr/termin. Kostnad för instrumenthyra och materialavgifter för konst är 300 kr/termin. Instrumentkurserna och instrumenthyran faktureras av Kulturskolan (Trosa kommun). En faktura skickas hem i mitten av terminen.

Observera att avanmälan måste ske skriftligt av målsman innan terminsstart, påbörjad termin debiteras med full avgift.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa