Kallelse inför ny termin på Kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst besvaras av dig som under det senaste läsåret eller terminen haft ett barn som gått en kurs på Kulturskolan i Trosa kommun, eller som nu blivit erbjuden en plats.
I denna kallelse tackar du ja till barnets plats på Kulturskolan eller tackar nej för att avstå platsen.

Om barnet inte har gått någon kurs på Kulturskolan under det senaste läsåret/terminen, eller om ni ska anmäla barnet till en ny kurs, gör ni er anmälan via e-tjänsten Anmälan till Kulturskolans kurser.

Avgifter och regler
Då undervisningen på Kulturskolan löper över hela läsåret behöver du endast tacka ja inför ett nytt läsår. Det gör att eleven behåller sin plats under höst- och vårterminen. Kursen omfattar minst 12 tillfällen per termin. Om det blir färre tillfällen på grund av oss på Kulturskolan reduceras avgiften.

Alla Kulturskolans kurser har avgiften 550 kr/termin. Vi garanterar minst 12 tillfällen per termin men kurserna följer i princip grundskolans läsår och därför blir det oftast fler tillfällen. Om du går en instrumentkurs samtidigt med en annan kurs blir avgiften för instrumentkursen 300 kr/termin. Kostnad för instrumenthyra och materialavgifter för konst är 300 kr/termin. Instrumentkurserna och instrumenthyran faktureras av Kulturskolan (Trosa kommun). En faktura skickas hem efter några veckor in på terminen. Observera att avanmälan måste ske skriftligt av målsman innan terminsstart, påbörjad termin debiteras med full avgift.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa