Utvärdering av Trosa kommuns bidragsregler

LÄS MER

Trosa kommuns bidragsregler var föremål för revidering under 2015, där avsikten var att öka transparensen kring beslutsfattandet och förenkla såväl ansökning som handläggning av bidrag. Representanter från ett antal kulturföreningar utgjorde referensgrupp och hade inflytande över utvärderingsprocessen, bl.a. genom att ge förslag på hur reglerna kunde revideras.

De nya bidragsreglerna antogs av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16 och trädde i kraft den 1 januari 2016.

I samband med revideringen av bidragsreglerna utlovades en utvärdering av desamma. Alla föreningar i Trosa kommun ges möjlighet att delta i denna utvärdering, som pågår t.o.m. den 7 augusti 2017.

Frågor om e-tjänsten

Sara Fältskog Eldros
sara.faltskogeldros@trosa.se
0156-522 19

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa