Omprövning av förvaltarskap

LÄS MER

Årlig omprövning av förvaltarskap

Att ha förvaltare innebär en stor inskränkning av den ekonomiska och rättsliga friheten.
Det är därför viktigt att alla förvaltarskap löpande granskas och inte  fortsätter längre än vad som är nödvändigt. I vissa fall kan förutsättningarna ha ändrats så mycket att förvaltarskapet kan upphöra helt eller ersättas med ett godmanskap, medan det i andra fall är helt klart att förvaltarskapet måste fortsätta. Överförmyndaren är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap. Omprövningen görs för att ta reda på om förvaltarskapet ska fortsätta, utökas eller om det finns anledning för överförmyndaren att vända sig till tingsrätten och begära att förvaltarskapet ska upphöra eller ändras.

Frågor om e-tjänsten

Nadja Furuberget Skog
nadja.skog@trosa.se
0156-520 82