Checklista till sluträkning

LÄS MER

Sluträkningen skall vara överförmyndaren tillhanda senast en månad efter det att förvaltningen upphörde.
Kontantprincipen gäller, dvs. redovisa endast faktiska inkomster och utgifter under perioden.

Sluträkning skall ifyllas med bläck.

Glöm inte att sluträkning skall undertecknas på heder och samvete.

Frågor om e-tjänsten

Nadja Furuberget Skog
nadja.skog@trosa.se
0156-520 82