Checklista till årsräkning (vuxen)

LÄS MER

Årsräkningen skall vara överförmyndaren tillhanda senast den 1 mars.

Kontantprincipen gäller, dvs. redovisa endast faktiska inkomster och utgifter under perioden.
Skattepliktiga inkomster anges brutto.
Årsräkningen skall fyllas i med bläck.
Glöm inte att årsräkningen skall undertecknas på heder och samvete.

Frågor om e-tjänsten

Nadja Furuberget Skog
nadja.skog@trosa.se
0156-520 82