Intresseanmälan för ställföreträdarskap

LÄS MER

Är du intresserad av att bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?
Överförmyndaren i Trosa kommun behöver fylla på sitt register med kompetenta ställföreträdare.

Frågor om e-tjänsten

Nadja Furuberget Skog
nadja.skog@trosa.se
0156-520 82