Anhörigas ansökan till tingsrätten om ställföreträdarskap

LÄS MER

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 § får göras av bl a den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar.

Frågor om e-tjänsten

Nadja Furuberget Skog
nadja.skog@trosa.se
0156-520 82