Redovisning av utvecklingsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisning skall ske efter genomförd satsning. Om planerad satsning ej genomförs eller förändras utifrån beskrivning och budget kan bidraget komma att återkrävas till sin helhet eller till delar.

Frågor om e-tjänsten

Sara Fältskog Eldros
sara.faltskogeldros@trosa.se
0156-522 19

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa