Närvarokort

LÄS MER

Närvarokort skall redovisas tillsammans med ansökan om statligt/kommunalt aktivitetsbidrag

Frågor om e-tjänsten

Sara Fältskog Eldros
sara.faltskogeldros@trosa.se
0156-522 19