Ansökan om bidrag för ledarutbildning

LÄS MER

Allmänna regler för föreningsbidrag gäller. För att få ledarutbildningsbidrag förutsätts att kursdeltagarna efter utbildningen verkar inom föreningens verksamhet, i första hand ungdom. Sökanden skall det år då utbildningen genomförs vara minst 13 år. Vid intern utbildning i föreningens regi skall kursplan godkännas av fritidskontoret före genomförande. Kursplanen skall innehålla kurspresentation, preliminär kostnadskalkyl och beräknat deltagarantal.

Regler för föreningsbidrag

Frågor om e-tjänsten

Sara Fältskog Eldros
sara.faltskogeldros@trosa.se
0156-522 19