Ansökan om driftsbidrag för kulturföreningar - LOKAL

LÄS MER

Följande driftbidrag kan sökas: Lokal samt verksamhet.

Regler för föreningsbidrag

Frågor om e-tjänsten

Sara Fältskog Eldros
sara.faltskogeldros@trosa.se
0156-522 19