Ansökan om arrangemangsbidrag

LÄS MER

Bidraget kan sökas till offentligt arrangemang inom kommunen. Ansökan skall vara kulturkonsulenten tillhanda två månader före genomförandet och innehålla kostnadskalkyl.

Vid bedömning av ansökan tas följande hänsyn till:

  • Vilken vikt arrangemanget har för kommuninvånarna
  • Finansieringsmöjligheter av arrangemanget
  • Kultur & fritids budgeterade medel för arrangemangsbidrag

Bidraget utbetalas efter överenskommelse med berörd förening. Redovisning skall ske efter genomfört arrangemang

Regler för föreningsbidrag

Frågor om e-tjänsten

Sara Fältskog Eldros
sara.faltskogeldros@trosa.se
0156-522 19

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa