Ansökan om bildande av ny förening

LÄS MER

För mer information läs mer under våra regler kring föreningsbidrag.

Läs också vad Skatteverket har för regelverk kring bildande av föreningar och stiftelser.

Frågor om e-tjänsten

Sara Fältskog Eldros
sara.faltskogeldros@trosa.se
0156-522 19