Bygglov/ marklov/ rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om att få bygga något, riva eller förändra marken mer än 50 cm.
Läs mer om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked

 

Vilka handlingar behöver jag skicka in?
I de flesta fall behöver du bifoga ritningar till din ansökan. Tänk på att kravet för ritningarna är:

  • att de ska vara på vitt (orutat papper)
  • fastighetsbeteckning och skala ska alltid stå på ritningen
  • planer, fasader, sektioner ska vara i skala 1:100 och situationsplan skala 1:400

Observera

  • Vid komplettering ska kompletterande uppgifter skickas via e-post till bygglovsregistrering@trosa.se
  • Handläggningstiden räknas från det att ärendet är komplett

 

Kontrollplan och kontrollansvarig
För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning. I vissa fall behöver du också ange en kontrollansvarig.
Här kan du läsa mer om kontrollansvarig och kontrollplan.   

 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Kom ihåg att signera din ansökan/ e- tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar: plan-, fasad-, sektions- och situationsritning (tomtritning)
  • OBS! Om du väljer att fylla e-tjänsten behöver du inte fylla i ansökan som finns i den grå fältet Hämta blanketter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa