Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om att få bygga något, riva eller förändra marken mer än 50 cm.
Läs mer om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Observera, vid komplettering ska kompletterande uppgifter inte skickas in via e-tjänster, utan via e-post till registrator@trosa.se

Handläggningstiden räknas från det att ärendet är komplett.

 

Ritningar
I de flesta fall behöver du bifoga ritningar till din ansökan. Tänk på att kravet för ritningarna är:

  • att de ska vara på vitt (orutat papper)
  • fastighetsbeteckning och skala ska alltid stå på ritningen
  • planer, fasader, sektioner ska vara i skala 1:100 och situationsplan skala 1:400.

Kontrollplan och kontrollansvarig 

För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning. I vissa fall behöver du också ange en kontrollansvarig.
Här kan du läsa mer om kontrollansvarig och kontrollplan.   

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar: plan-, fasad-, sektions- och situationsritning (tomtritning)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa