Anmälan och anmälan Attefallshus m.m.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

När krävs det en anmälan ?

En anmälan krävs till exempel för att:
 • bygga till ett en- eller bostadshus med max 15 kvm bruttoarea
 • bygga till ett fristående hus, t.ex. gäststuga, garage eller förråd till max 30 kvm byggnadsarea
 • bygga ett komplementbostadshus om max 30 kvm byggnadsarea
 • bygga takkupor och inreda ytterligare en bostad
 •  installera ny hiss eller ventilation eller väsentligt ändra en hiss eller ventilation
 • riva en byggnad eller del av byggnad (rivningslov kan krävas för åtgärden)
 • ändra planlösningen väsentligt
 • göra ingrepp i den bärande konstruktionens delar
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.

Mer information om bygglovsbefriade åtgärder hittar du på kommunens hemsida.

 

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningar
I de flesta fall behöver du bifoga ritningar till din anmälan. Tänk på att kravet för ritningarna är:

 • att de ska vara på vitt (orutat) papper
 • fastighetsbeteckning, datum och skala ska alltid stå på ritningen
 • planer, fasader, sektioner ska vara i skala 1:100 och situationsplan skala 1:400.

Observera, vid komplettering ska kompletterande uppgifter inte skickas in via e-tjänster, utan via e-post till bygglovsregistrering@trosa.se

Kontrollplan och kontrollansvarig
För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning. I vissa fall behöver du också ange en kontrollansvarig. Här kan du läsa mer om kontrollansvarig och kontrollplan.   

Grannyttrande kan behövas
Om byggnationen placeras närmare gräns än 4,5 meter behöver dina grannar yttra sig. Under "hämta blanketter" kan du ladda ner blankett för grannyttrande, som berörda grannar kan fylla i. Blanketten kan sedan bifogas med anmälan i e-tjänsten. Kommunen kommer att kontakta dina grannar om du inte själv har gjort det. 
 
Tänk på att den sökta åtgärden behöver ett startbesked innan den påbörjas och  slutbesked innan den tas i bruk.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Kontrollplan
 • Vid byggnation: plan-, fasad-, sektions- och situationsplan/tomtritning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa