Anmälan och anmälan Attefallshus m.m.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När krävs det en anmälan ?

En anmälan krävs till exempel för att:
 • bygga till ett en- eller bostadshus med max 15 kvm bruttoarea ("Attefallsregel")
 • bygga till ett fristående hus, t.ex. gäststuga, garage , förråd om max 25 kvm byggnadsarea ("Attefallsregel")
 • bygga takkupor och inreda ytterligare en bostad ("Attefallsregel")
 •  installera ny eller väsentligt ändra en hiss eller ventilation
 • riva en byggnad eller del av byggnad (om inte rivningslov krävs)
 • ändra planlösningen väsentligt
 • göra ingrepp i den bärande konstruktionens delar
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.

Mer information om bygglovsbefriade åtgärder hittar du på kommunens hemsida.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Observera, vid komplettering ska kompletterande uppgifter inte skickas in via e-tjänster, utan via e-post till registrator@trosa.se

Ritningar

I de flesta fall behöver du bifoga ritningar till din anmälan. Tänk på att kravet för ritningarna är:

 • att de ska vara på vitt (orutat papper)
 • fastighetsbeteckning, datum och skala ska alltid stå på ritningen
 • planer, fasader, sektioner ska vara i skala 1:100 och situationsplan skala 1:400.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning. I vissa fall behöver du också ange en kontrollansvarig. Här kan du läsa mer om kontrollansvarig och kontrollplan.   
 

Grannyttrande kan behövas

Om byggnationen placeras närmare gräns än 4,5 meter behöver dina grannar yttra sig. Kommunen kommer att kontakta dina grannar om du inte själv har gjort det och i denna e-tjänst bifogar ifyllt grannyttrande.
 
 
Tänk på att den sökta åtgärden behöver ett startbesked innan det påbörjas och  slutbesked innan det tas i bruk .

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Kontrollplan
 • Vid byggnation: plan-, fasad-, sektions- och situationsplan/tomtritning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa