Livsmedel - anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du startar din livsmedelsverksamhet  ska den registreras hos kommunen. Detta ska ske senast två veckor innan verksamheten startar. Vissa verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket istället för att registreras hos kommunen (gäller större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier m.m.), kontakta Livsmedelsverket i sådan fall www.livsmedelsverket.se  Kostnad  för registrering enligt taxan är 1100 kr.

När verksamheten startat kommer miljönämnden att besluta om och debitera en årlig avgift. Avgiftens storlek beror på vad för typ av verksamhet, produktionens storlek, konsumentgrupper, Information/Märkning samt erfarenhetsklass. Den årliga avgiften ska täcka kontrollmyndighetens kostnad för den planerade kontrollen. Krävs uppföljande kontroll debiteras detta per timme. Läs mer om avgifter här:
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelskontroll/offentlig-kontroll/avgifter/   

 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Wase Smith
susanne.wasesmith@trosa.se
0156-52332

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa