Eldstad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad och skorsten kräver normalt inte bygglov. För dessa åtgärder krävs istället anmälan. Observera, om skorstenen placeras långt ifrån taknock eller utanför fasadliv krävs även bygglov.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Observera, vid komplettering ska kompletterande uppgifter inte skickas in via e-tjänster, utan via e-post till registrator@trosa.se

Ritningar

I de flesta fall behöver du bifoga ritningar till din anmälan. Tänk på att kravet för ritningarna är:

  • att de ska vara på vitt (orutat papper)
  • fastighetsbeteckning, datum och skala ska alltid stå på ritningen
  • planer, fasader, sektioner ska vara i skala 1:100 och situationsplan skala 1:400.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning. I vissa fall behöver du också ange en kontrollansvarig. Här kan du läsa mer om kontrollansvarig och kontrollplan.   

Kommunen skickar sedan ett startbesked innan installation får ske. När arbetet är slutfört skall en kopia på besiktningsprotokollet från skorstensfejarmästaren inlämnas till kommunen och slutbesked utfärdas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontrollplan
  • Planritning och Fasadritning
  • Typgodkännande (alternativt ritning visande underlag/fundament/avstånd till brännbara delar etc. )

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa